Privacy

Wij vinden jouw privacy belangrijk!

Binnen ClearWater waterverzachters gaan wij dan ook op een veilige en confidentiële wijze om met jouw gegevens.

Deze Privacy Policy omschrijft welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, op welke basis en waarom.
Als laatste informeren wij jou over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Alles gebeurt conform de GDPR-wetgeving.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

Onderstaande venootschap
Clearwater VOF (BE 0715.755.971 met maatschappelijke zetel Lauwbergstraat 213, 8930 Lauwe.

ClearWater verklaart de toepasselijke privacyregelgeving na te leven.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens GDPR zijn persoongegevens onderstaand:
‘alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van en identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.’

Bij verwijzing naar persoonsgegevens in deze Privacy Policy, verwijzen we naar bovenstaande definitie.

3. Welke persoongegevens verwerkt ClearWater?

 • Naam en voornaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Mailadres
 • Geslacht
 • Communicatietaal

4. Waarom verwerken we deze gegevens?

We houden jouw persoonsgegevens bij voor commerciële doeleinden
Hieronder enkele voorbeelden, niet limitatief:

 • Mailingactie
 • Opvolgen installatie
 • Opvolgen onderhoud

5. Hoe lang houden wij jouw gegevens bij?

ClearWater houdt jouw gegevens bij zo lang als nodig blijkt te zijn.
Bij een installatie worden deze 20 jaar bijgehouden om zo correcte opvolging te kunnen doen van jouw toestel.

Jouw persoonsgegevens worden bijgehouden conform de GDPR-regelgeving.

6. Wat zijn jouw rechten?

Op elk moment heb je het recht om te vragen welke persoonsgegevens wij van jou bijhouden.
Je bent vrij om jouw persoonsgegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Persoonsgegevens verwijderen kan in onderstaande gevallen gevraagd worden:

 • Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor deze verzameld werden
 • Toestemming om jouw gegevens te verwerken wordt ingetrokken
 • Verwerking is onrechtmatig
 • Je kan vragen om bepaalde persoonsgegevens te schrappen

Je hebt ten allen tijde het recht om jouw gegevens op te vragen.

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

7. Doorgifte aan derden

Jouw persoonsgegevens die wij verwerken, kunnen worden doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.
Jouw persoonsgegevens worden echter nooit verkocht of verhuurd.

Het betreft onderstaand, niet limitatief:

 • Doorgifte van jouw gegevens aan onze IT-provider
 • Doorgifte van jouw gegevens door de onderneming waarop Clearwater beroep doet voor administratieve ondersteuning.
 • Doorgifte van jouw gegevens door de onderneming waarop Clearwater beroep doet voor boekhoudkundige verplichtingen

8. Veiligheid en vertrouwelijkheid

ClearWater hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen onopzettelijk verlies.

9. Aanpassingen

ClearWater heeft het recht deze Privacy Policy op elk gewenst moment aan te passen.
De meest actuele Privacy Policy is ten allen tijde raadpleegbaar op de website.